سه شنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

دوشنبه /

دوشنبه

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

ﻋﺎﺷﻖ ﺯﻧﯽ ﻣﺸﻮ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮﺍﻧﺪ/ مارتا ریورا گاریدو

 

ﻋﺎﺷﻖ ﺯﻧﯽ ﻣﺸﻮ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮﺍﻧﺪ،
ﮐﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﮔﻮﺵ ﻣﯽﺩﻫﺪ،
ﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ،
ﻋﺎﺷﻖ ﺯﻧﯽ ﻣﺸﻮ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ ﺍﺳﺖ !
ﺍﻓﺴﻮﻧﮕﺮ ﻭ ﻫﻢﺁﮔﯿﻦ، ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ...
ﻋﺎﺷﻖ ﺯﻧﯽ ﻣﺸﻮ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﻳﺸﺪ،
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ،
ﮐﻪ ﺩﺍﻧﺎﺳﺖ،
ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻥ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺩﺍﺭﺩ،
ﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺭﺩ !
ﻋﺎﺷﻖ ﺯﻧﯽ ﻣﺸﻮ ﮐﻪ
ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻋﺸﻖ ﻭﺭﺯﯾﺪﻥ ﻣﯽﺧﻨﺪﺩ ﯾﺎ ﻣﯽﮔﺮﯾﺪ،
ﮐﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﺍﺳﺖ ﺟﺴﻤﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﺡ ﺑﺪﻝ ﮐﻨﺪ،
ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻌﺮ ﺍﺳﺖ !
‏(ﺍﯾﻨﺎﻥ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎﺗﺮﯾﻦﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ‏)
ﻭ ﯾﺎ ﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ،
ﻭ ﯾﺎ ﺗﻮﺍﻥ ﺯﯾﺴﺘﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ !
ﻋﺎﺷﻖ ﺯﻧﯽ ﻣﺸﻮ ﮐﻪ
ﭘُﺮ،
ﻣﻔﺮﺡ،
ﻫﺸﯿﺎﺭ،
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻥ ﻭ ﺟﻮﺍﺑﺪﻩ ﺍﺳﺖ !
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻋﺎﺷﻖ ﺍﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺯﻧﯽ ﺷﻮﯼ؛
ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺯﻧﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮﯼ،
ﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ،
ﭼﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ،
ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺯﻥ،
ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺮﮔﺰ !

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

اضافه کردن نظر

بازدیدکنندگان

در حال حاضر 118 میهمان و بدون عضو در حال بازدید از سایت هستند

آگهی متنی

   مسئولیت نوشته ها به عهده ی خود نویسنده است و سایت مرور هیچ مسئولیتی در این مورد ندارد

مهرآوران

 هاست  ، دامنه ، طراحی سایت 

HTTP://MEHRAVARAN.COM

  


 بیست داستان کوتاه از ۱۶ تن از داستان نویسان معاصر

یتhttp://www.epubfa.ir/?p=79

 

 زنان داستان نویس ایران در سایت امازون

با ترجمه امیر مرعشی

https://www.amazon.com/Alive-Kicking-collection-Contemporary-Iranian/dp/1544022727/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1488605449&sr=8-1&keywords=mitra+dava

 

 

مرفی /  بکت / سهیل سمی / ققنوس

 

 

بالزن ها / محمد رضا کاتب / نشر ققنوس .هیلا

 

 

 

با عزیز جان در عزیزیه /  فرخنده اقایی / نشر ققنوس

 

رمان «چرا زن‌ها گریه می‌کنند» نوشته رُنه ژان‌کلو با ترجمه عظیم جابری
نشر افراز . 
 

 

مجموعه چهار جلدی شناختنامه ادبیات ایران

جواد اسحاقیان /  نشر نگاه

 

چرا اخرین درنا باز می گردد

شمس آقاجانی

 

اکواریوم شماره چهار / میترا داور / نشر اموت